flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Історія створення територіального управління Державної судової адміністрації України у Тернопільській області

30 червня 2022, 10:41

Відповідно до Указу Президента України від 29 серпня 2002 року № 780 було утворено Державну судову адміністрацію України як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, а згідно Закону України «Про судоустрій України» від 7 лютого 2002 року № 3018-III створено територіальні управління.

18 грудня 2002 року відповідно до наказу Державної судової адміністрації України створено територіальне управління Державної судової адміністрації у Тернопільській області.

16 листопада 2004 року наказом Державної судової адміністрації України № 205/04 затверджено Положення про територіальні управління державної судової адміністрації.

Наразі територіальне управління Державної судової адміністрації України у Тернопільській області продовжує свою діяльність на підставі Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та відповідно до Положення про територіальне управління Державної судової адміністрації України у Тернопільській області, затвердженого Головою Державної судової адміністрації України 25 вересня 2015 року.

У Тернопільській області функціонують 17 місцевих загальних судів (91 штатна посада суддів та 425 працівників апарату суду), господарський суд (14 суддів та 74 працівники апарату суду), окружний адміністративний суд (16 суддів та 61 працівник апарату суду) та Тернопільський апеляційний суд.

 

Відповідно до визначених завдань, ТУ ДСА України у Тернопільській області здійснює організаційне забезпечення діяльності місцевих судів Тернопільської області та фінансове забезпечення 17 місцевих загальних судів Тернопільської області.

У складі ТУ ДСА України у Тернопільській області діють:

- відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності;

- сектор організаційного забезпечення діяльності судів та судової статистики;

-   сектор з питань управління об’єктами державного майна;

-   головні спеціалісти (по роботі з персоналом,  з забезпечення договірної та позовної роботи, по роботі зі зверненнями та доступу до публічної інформації).

Штатна чисельність працівників територіального управління становить 15 осіб.

У 2002-2017 роках територіальне управління Державної судової адміністрації України у Тернопільській області розміщувалось в орендованому приміщенні по вул. Руській, 50 у м. Тернополі.

З лютого 2018 року управління займає приміщення по   вул. Грушевського, 6 м. Тернопіль.

 

Першим керівником територіального управління протягом 2002-2008 років був Федір Шевчук.

 ФЕДІР ШЕВЧУК, 1963 року народження, громадянин України, освіта вища. В 1988 році закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка. Працював на керівних посадах в органах виконавчої та представницької влади Тернопільської області, центральному апараті ДСА України.

В травні 2022 року Федір Шевчук вдруге призначений на посаду начальника Територіального управління Державної судової адміністрації України у Тернопільській області.

Відзначений рядом нагород та відзнак, зокрема, Почесною грамотою Міністерства юстиції України, Подякою ДСА України,  цінним подарунком ДСА України, Почесною грамотою ДСА України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України. У 2007 році Указом Президента України Федору Шевчуку присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України».

 

Заступником начальника територіального управління протягом 2003-2011 років працювала Любов Півцьо.  

ЛЮБОВ ПІВЦЬО, 1959-2011 роки життя, громадянка України, освіта вища. В 1998 році закінчила Львівський філіал Української Академії державного управління при Президентові України. Любов Півцьо працювала на керівних посадах в органах державної влади Тернопільської області та м. Тернопіль. Любов Півцьо була членом асоціації ділових жінок “Стиль”, активною учасницею демократичних перетворень в Україні з 1989 року. Нагороджена Почесною грамотою ДСА України.

 

У 2008-2021 роках територіальне управління очолював Ярослав Теслюк.

ЯРОСЛАВ ТЕСЛЮК, 1956 року народження, громадянин України, освіта вища. В 1982 році закінчив Харківський юридичний інститут ім. Ф.Е. Дзержинського. Ярослав Теслюк працював суддею. До 2008 року очолював Чортківський районний суд Тернопільської області.

Відзначений рядом нагород та відзнак, зокрема, Подякою ДСА України, Почесною грамотою ДСА України, цінним подарунком ДСА України. У 2014 році Указом Президента України Ярославу Теслюку присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України». У 2021 році нагороджений нагрудним знаком «Знак пошани» ДСА України.

 

В період з квітня 2021 року по травень 2022 року обов’язки начальника територіального управління виконувала заступник начальника – Оксана Вільчинська.

ОКСАНА ВІЛЬЧИНСЬКА, 1982 року народження, громадянка України, освіта вища. В 2004 році закінчила Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. Оксана Вільчинська працювала з 2004 по 2005 рік консультантом районного суду Тернопільської області; з 2005 по 2013 рік – головним спеціалістом у територіальному управлінні; з 2013 року дотепер – заступник начальника територіального управління.

Відзначена Подякою ДСА України,  Почесною грамотою ДСА України.

 

 Основні завдання структурних підрозділів територіального управління

 У територіальному управлінні працює 15 державних службовців. Усі працівники управління мають повну вищу освіту (рівень спеціаліста та магістра). Переважна більшість працівників управління мають стаж державної служби понад 10 років.

У складі ТУ ДСА України у Тернопільській області діють:

- відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності

 

Основними завданнями відділу є: ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності територіального управління, місцевих загальних судів Тернопільської області, планування видатків на придбання товарів, робіт та послуг; формування фінансової та бюджетної звітності; фінансування будівництва і ремонту будинків та приміщень місцевих судів, їх технічне оснащення відповідно до вимог законодавства тощо;

 

- сектор організаційного забезпечення діяльності судів та судової статистики

 

Основними завдання сектору є: організаційне забезпечення діяльності місцевих судів, з метою створення належних умов для їх функціонування, організація роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву у місцевих судах Тернопільської області; формування та подання до Державної судової адміністрації України звітів про роботу місцевих загальних судів Тернопільської області з розгляду справ та матеріалів;

 

-   сектор з питань управління об’єктами державного майна

 

Сектор здійснює функції з управління об’єктами державного майна; проводить заходи щодо забезпечення судів приміщеннями та забезпечення безпеки і охорони приміщень судів; здійснює контроль за ефективним використанням та економією матеріально-технічного забезпечення у місцевих загальних судах;

 

-   головні спеціалісти (по роботі з персоналом,  з забезпечення договірної та позовної роботи, по роботі зі зверненнями та доступу до публічної інформації)

Основними завданнями головного спеціаліста по роботі з персоналом є: реалізація державної політики з питань управління персоналом у територіальному управлінні та місцевих судах Тернопільської області; добір персоналу в територіальному управлінні, на посади керівників і заступників керівників апаратів місцевих судів Тернопільської області та надання практичної допомоги з питань добору персоналу в апаратах місцевих судів Тернопільської області.

Основними завданнями головного спеціаліста з забезпечення договірної та позовної роботи є: здійснення правового забезпечення діяльності територіального управління; організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та беззастережне виконання вимог актів законодавства, інших нормативно-правових актів Державної судової адміністрації України та територіального управління; перевірка відповідності законодавству проектів наказів, інших актів, що подаються на підпис керівництву територіального управління; організовує претензійну та веде позовну роботу; представляє у встановленому законодавством порядку інтереси Державної судової адміністрації України та територіального управління у судах; органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях; проводить роботу, пов’язану з підвищенням рівня правових знань працівників управління, інформує про нове законодавство, роз’яснення практики застосування законодавства, надання консультацій з правових питань.

Основними завданнями головного спеціаліста по роботі зі зверненнями та доступу до публічної інформації є: розгляд заяв та скарг громадян, що надходять до територіального управління, забезпечення дотримання прав та свобод громадян при розгляді їх звернень, проводить аналіз звернень громадян в територіальному управлінні та місцевих судах області, забезпечує доступ громадян до публічної інформації та розгляд запитів на отримання публічної інформації, проводить їх аналіз тощо.

 

Перспективи діяльності територіального управління

Виходячи із змісту повноважень і завдань, що покладаються на територіальні органи ДСА України, основними завданнями та планами теруправління на перспективу є:

  • забезпечення належними приміщеннями усіх місцевих загальних судів Тернопільської області, створення умов для відправлення правосуддя, які відповідають міжнародним європейським стандартам;
  • активізація впровадження інформаційних технологій у діяльності судів, забезпечення автоматизації їх роботи, розвитку електронного судочинства з урахуванням світових стандартів у сфері інформаційних технологій;
  • системна робота з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, місцевими громадами та судами, щодо оперативного вирішення питань максимальної доступності громадян до правосуддя.